Radiansa: mesuraments, mesuradors i blindatges contra les radiacions


Proves de gas radó
en llocs de treball

Proporcionem un servei de mesurament de nivells de gas radó en locals comercials i llocs de treball, incloses mesuraments obligatoris sota Reial decret 1439/2010, i controls de qualitat de l'aire generals.

Usem la tecnologia "càmera iònica d'electretes" (el sistema E-PERM), un sistema àmpliament usat per tot el món que proporciona una resposta precisa i fiable. El nostre servei de mesurament de gas radó compleix amb els procediments establerts pel Consell de Seguretat Nuclear (CSN) en la Instrucció IS-33 del 21 de Desembre 2011.

dosis de radiación al público

Oferim els següents serveis de mesurament per a empreses a Espanya:


Proves de radó no-obligatoris

El gas radó forma part de l'aire que respiren els seus empleats, i per això presenta un risc en els llocs de treball, sobretot si els nivells de radó en el seu local o oficina estan per sobre dels nivells d'acció recomanats per les autoritats competents per al públic. Treballem directament amb empreses o en col·laboració amb Serveis de Prevenció de Riscos Laborals per esbrinar si els nivells de radó poden afectar la salut dels empleats, encara que en l'activitat laboral no implica una obligació legal. Facilitem una anàlisi i una interpretació comprensible dels resultats i, si és necessari, recomanem mesures adequades per reduir el nivell de radó en el seu lloc de treball.

Els detectors de radó que usem són dispositius passius, no consumeixen energia, i no contenen cap component nociu. Les proves de radó d'aquest tipus es poden realitzar durant períodes de mesurament de 7 o de 90 dies, segons les necessitats de l'estudi i tipus d'instal·lació.

Per sol·licitar més informació o un pressupost, per favor segueixi el següent enllaç:

Més informació o pressupost

Proves de radó segons el Reial decret 1439/2010

Mitjançant el Reial decret 1439/2010 s'obliga directament als titulars de les activitats en les quals existeixin fonts naturals de radiació, com el radó, a realitzar els estudis necessaris per determinar si existeix un increment significatiu de l'exposició dels treballadors o dels membres del públic, que no pugui considerar-se menyspreable des del punt de vista de la protecció radiològica, sense necessitat que aquests estudis siguin exigits per les autoritats competents. Les activitats laborals els titulars de les quals han de realitzar els estudis requerits pel RD 1439/2010 inclouen les que es duen a terme en els següents llocs de treball:

  • Establiments termals
  • Cuevas, galeries i mines
  • Instal·lacions on s'emmagatzemen i tracten aigües d'origen subterrani
  • Llocs de treball subterranis en general
  • Llocs de treball en zones identificats pels seus valors elevats de radó

El període de mesurament habitual d'aquest servei és de 90 dies. Els detectors que usem són no-obtrusivos i passius, no necessiten cap font d'alimentació.

Per demanar un pressupost d'una inspecció de gas radó en la seva empresa, per favor el següent enllaç:

Més informació o pressupost