Radiansa: mesuraments, mesuradors i blindatges contra les radiacions


Proves de gas radó
en habitatges i edificis residencials

Realitzem proves de radó que inclouen una anàlisi i interpretació dels resultats i, si és necessari, solucions adequades per reduir el nivell de radó en la seva llar. També realitzem proves de radó en mostres d'aigua.

Usem la tecnologia "càmera iònica d'electretes" (el sistema E-PERM), un sistema àmpliament usat per tot el món que proporciona una resposta precisa, i fiable.

dosis de radiación al público

Oferim els següents serveis de mesurament per a particulars:


Prova de radó en 7 dies

Subministrem als nostres clients 2 detectors de radó (cameras E-PERM), similars a ampolles de plàstic, juntament amb les corresponents indicacions per a la seva correcta col·locació.

Per iniciar el mesurament tan sol cal descargolar la tapa de la "ampolla". Després del període de prova, recollim els detectors per missatger per a la seva anàlisi. En el termini d'una setmana, li enviarem l'informe corresponent als nivells del gas radó trobats i les nostres recomanacions.

detectores E-PERM para pruebas de radon en 7 dias

DetectorsE-PERM (7 dies); el detector de la dreta està activat

Els detectors són dispositius passius, no consumeixen energia, i no contenen cap component nociu. La prova de 7 dies ha de realitzar-se en condicions de "habitatge tancat", és a dir, les finestres i les portes a la zona de mesurament hauran d'estar normalment tancades (excepte per entrar i sortir), sense ventilació o aire condicionat per poder acumular la màxima quantitat de radó i reduir els efectes de les fluctuacions en els nivells de radó. Per aquest motiu, sovint és més convenient fer els proves de 7 dies durant els mesos d'hivern.

El cost del servei és de 120,00 Euros (despeses d'enviament/recollida i IVA inclòs).

Per sol·licitar una prova de radó de 7 dies per favor segueixi l'enllaç:

Sol·licitar prova de radó en 7 dies

Prova de radó en 3 mesos

Subministrem als nostres clients 2 detectors de radó (càmeres E-PERM), juntament amb les corresponents indicacions per a la seva correcta col·locació. S'inicia el mesurament lliscant l'obturador per posicionar el buit dins de la càmera.

Després del període de prova, recollim els detectors per missatger per a la seva anàlisi. En el termini d'una setmana, li enviarem l'informe corresponent als nivells del gas radó oposat, i les nostres recomanacions.

detectores E-PERM para pruebas de radon en 3 meses

Detectors E-PERM (3 mesos); el detector a la dreta està activat

Els detectors són dispositius passius, no consumeixen energia, i no contenen cap component nociu. La prova de 3 mesos pot realitzar-se en condicions "normals", és a dir, no cal mantenir les finestres i les portes a la zona de mesurament tancades.

El cost del servei és de 120,00 Euros (despeses d'enviament/recollida i IVA inclòs)

Per sol·licitar una prova de radó de 3 mesos per favor segueixi l'enllaç:

Sol·licitar prova de radó en 3 mesos

Prova de radó en aigua

En algunes casos, per exemple si la casa disposa d'un pou, el gas radó pot entrar a les cases pel subministrament d'aigua.

Proporcionem al client dues ampolles de cristall petites (68 ml) al matí a través d'un servei de missatgeria; el client ha d'emplenar les ampolles amb l'aigua a analitzar, i retornar les mostres eel mateix dia per missatger ( nosaltres organitzem la recollida). L'endemà rebem les mostres en el nostre laboratori per a la seva anàlisi.

Com a opció, pot sol·licitar un mesurament de radó en l'aigua, juntament amb un mesurament de radó en l'aire de la casa. Lliurem els detectors de radó en aire juntament amb les ampolles de les mostres d'aigua; les mostres d'aigua es recullen durant la tarda, i 7 dies després enviem un missatger per recollir els detectors de radó en l'aire

El cost d'un mesurament de radó en aigua és de 120,00 Euros (despeses d'enviament/recollida i IVA inclòs)

El cost d'un mesurament de radó en aigua i en l'aire és de 220,00 Euros (despeses d'enviament/recollida i IVA inclòs)

Per sol·licitar una prova de radó en aigua per favor segueixi un enllaç:

Sol·licitar prova de radó en aigua Sol·licitar prova de radó en aire i aigua