contactar els professionals en les radiacions
contactar els experts en les radiacions
tot per detectar i apantallar la radiacio electromagnetica i electrosmog
Notícies i actualitat sobre la radiació electromagnètica, els seus efectes en la societat, i en la salut humana
el gas radon

Instruments i sistemes de mesurament de radó

Som distribuïdors de diversos aparells per al mesurament professional de nivells del gas radó en l'aire, l'aigua, i en el sòl; a més d'instruments de mesura de radó destinats a ús domèstic.

Rstone Mesurador de radó en continu

Rstone radon sensor El RStone és un mesurador compacte i innovador que es gestiona a través d'un interfície senzill de dos botons i una pantalla LCD, o connectat a un PC via un vincle sense fil. A més de ser un equip d'operació fàcil i intuïtiu per a usuaris no-experts, el Rstone proporciona informació professional i completa incloent el nivell de radó instantani i mitjana, temperatura, humitat relativa i pressió atmosfèrica. El RStone està disponible en 3 configuracions:
Basic - en aquest model, l'usuari programa i gestiona el sensor RStone a través de l'interfície senzill de l'equip, els mesuraments es llegeixen directament en la pantalla LCD de l'equip.
Plus- aquest model se subministra amb un adaptador sense fil USB (RKey) i un programari de control EasyRadon. que permet controlar el RStone a distància via un PC, a més de la descàrrega i visualització de dades, i la imprimació d'un informe complet sobre els nivells de radó, tant en forma d'una taula com d'un gràfic.
Pro - és la configuració més completa per a usuaris professionals i per a xarxes de mesuradors RStone, serveix per monitoritzar diversos punts de mesurament alhora. El RStone se subministra amb un adaptador sense fil USB (RKey), i un programari professional RadonPro que permet la gestió a distància de fins a 10 sensors RStone simultàniament. El programari Radonpro permet la descàrrega de dades més detallades, i en un format compatible amb aplicacions de fulles de dades com a MS Excel i Open Office Calc per a processaments posteriors.


Durridge RAD7 Sistema de mesurament de radó en continu

RAD7 Sistema de medición de radón en continuo

El RAD7 mesura contínuament concentracions radó i toró, mostrant els resultats en una pantalla LCD a més d'un imprès, també es poden imprimir les dades amb una impressora externa o descarregar-los en un PC para la seva posterior anàlisi. Funciona com un "ensumador" de radó amb una indicació sonora de comptes per localitzar els punts d'entrada de radó. La unitat es caracteritza per ser el sistema de més ràpida resposta i temps de recuperació al mercat, i també per ser capaç de mesurar concentracions de radó de nivell d'acció de 200 Bq/mBq/m3 (límit per a nous edificis en EU) en menys d'1 hora amb 10% de desviació estàndard. L'absència virtual de fons intrínsic (0.2 Bq/m3) permet al RAD7 tenir un llindar de detecció extremadament baix. L'instrument és controlat per un microprocessador, amb instruccions passo a pas per al seu fàcil maneig. És un sistema portàtil independent amb una bomba d'aire incorporada, compta amb una funda protectora, el seu pes total és de 5 kg. Els accessoris addicionals permeten la mesura de radó en sòl i aigua (mesurament continu o de mostres); els accessoris de RAD AQUA, mesurador continu d'aigua, permeten el mesurament de concentracions molt baixes de radó en aigua .


Radon Scout mesurador de radó en aire

Radon scout medidor de radon El Radon Scout és un equip d'ús fàcil, que mesura la concentració de radó en l'aire, actualitzant les dades cada hora (també es pot especificar un període d'integració de 3 hores). Pot mesurar una concentració de 100 Bq/m3 en 2 -3 hores. Es connecta a un PC per descarregar i visualitzar les dades, programari inclòs (la versió Radon Scout Plus a més incorpora una pantalla petita per mostrar el nivell de radó). La memòria interna dels Radon Scouts pot emmagatzemar 670 punts de mesurament que correspon a 28 dies de dades realitzant 1 mesurament/hora, incloent el nivell de radó en Bq/m3, el temps d'exposició, temperatura, humitat relativa, i precisió (el Radon Scout Plus també mesura la pressió atmosfèrica). Els equips usen 2 piles "D", i la versió Radon Scout Plus a més té una connexió per a una font d'alimentació externa. A causa de la seva operació indefinida amb una font externa, el Radon Scout Plus és idoni per a mesuraments de llarg termini en llocs de treball, habitatges, edificis públics, etc.


E-PERM Sistema de càmera iònica de electrets

E-PERM Sistema de cámara iónica de electretes El sistema E-PERM utilitza dispositius passius integradors reutilitzables, coneguts com a càmeres iòniques de electrets, els quals són emplaçats en un lloc de mesurament durant un període de temps específic para, posteriorment, procedir a la seva lectura amb un lector de voltatge de electrets. A continuació es calculan les concentracions de radó a partir de la reducció del voltatge del electret usant un ordinador portàtil o PC. Les càmeres iòniques de electrets són mecanismes de baix cost i se subministren en quantitats de 10 unitats, per la qual cosa es poden dur a terme, simultàniament, mesures en diferents llocs. Estan disponibles càmeres de curt termini (període de mesura des de diversos dies fins a diverses setmanes, sensibilitat 300 Bq/m3-dies amb electret de curt termini) i càmeres de llarg termini (període de mesura des de diverses setmanes fins a diversos mesos, sensibilitat 75 Bq/m3-dies amb electret de llarg termini). Donada la seva característica de mecanismes passius sense parts mòbils o components electrònics, les càmeres iòniques de electrets són apropiades per ser utilitzades en un ampli rang de localitzacions i condicions. També estan disponibles accessoris per mesurar el radó en aigua.


Canary monitor de radón per a habitatges

canary monitor de radon El Canary és un monitor de radón de baix cost i ús fàcil, dissenyat específicament per a ús particular en habitatges. Proporciona una lectura fiable del nivell de radón en el seu habitatge sense la necessitat de contractar un servei de mesurament de gas radón. El Canary s'alimenta amb piles (3 x AAA), la vida mitjana de les piles és de 2 anys. La pantalla mostra dos nivells de radón: 1) la concentració de radón de curt termini, en què la lectura alterna entre el valor mitjana dels últims 24 hores, i dels últims 7 dies, i 2) la concentració de radón de llarg termini, que indica el nivell mitjana de radón mesura des de l'última inicialització del mesurador (per canviar les piles per exemple), o durant els últims 365 dies si el mesurador ha estat en operació per un període de més d'un any.

  • Veure més detalls i comprar el Canary en la nostra tenda online

Ramon 2.2 monitor de radó per a habitatges

Ramon 2.2 monitor de radon El Ramon 2.2 és un monitor de radó de baix cost i ús fàcil, dissenyat específicament per a ús particular en habitatges. Proporciona una lectura fiable del nivell de radó en el seu habitatge sense la necessitat de contractar un servei de mesurament de gas radó, a més Radiansa Consulting proveeix una guia perquè els usuaris puguin entendre el significat de les lectures i prendre les mesures de reducció adequades en cas necessari. El Ramon 2.2 s'endolla directament a una presa elèctrica a l'habitació a realitzar el mesurament. Després de 48 hores, el mesurador mostra el nivell de radó en la seva pantalla, actualitzant el mesurament cada hora. Si l'aparell queda desconnectat de la xarxa elèctrica, les dades acumulades fins a aquest moment queden emmagatzemats en la seva memòria. En el moment en què l'aparell torni a estar de nou alimentat reprendrà les seves mesures.


Índex | Contactar | Sobre | Legal
©Radiansa Consulting 2012