Radiansa: mesuraments, mesuradors i blindatges contra les radiacions


Aïllament de camps elèctrics
de baixa freqüència (50 Hz)

Subministrem materials de protecció contra els camps elèctrics generats per cables i enllumenat elèctric. Brindem assessorament professional, per dissenyar el blindatge de baixa freqüència que millor s'ajusti a les seves necessitats.

Els cables de subministrament elèctric emeten camps elèctrics, fins i tot quan els equips elèctrics no estan encesos (els camps magnètics en canvi solament es generen quan hi ha un corrent elèctric, és a dir quan l'equip està en marxa). Els camps elèctrics de baixa freqüència es mesuren en unitats de volts per metre (V/m).

En els llocs de treball, els camps elèctrics generats amb cables de subministrament estan relacionats amb la Lipoatrofia Semicircular; en els habitatges, els camps elèctrics generats per l'enllumenat han estat vinculats amb alteracions en el somni segons alguns estudis.

Materials d'apantallament de camps elèctrics, aptes per a diverses aplicacions:Cables i regletes apantalladas


Necessita blindar el cable del seu ordinador, impressora, llum o un altre equip elèctric? Disposem de cables i regletes de distribució apantalladas per reemplaçar els cables de subministrament elèctric tradicionals. Tenim també caixetins elèctrics de blindatge per a instal·lacions elèctriques domèstiques.

Els cables apantallados s'usen per eliminar els camps elèctrics generats pels cables de subministrament de 230 V. Tenen el mateix aspecte que els cables estàndards, però els 3 fils estan embolicats amb un fi revestiment metàl·lic que elimina el camp elèctric (el fil groc/verd ha de ser connectat a terra).

Cables per a equips elèctrics

Cables per connectar equips elèctrics, disponibles amb endoll estàndard (DIN49441) o sense connector. Disponible en llargs de 2, 3, 4, i 5 m; també cables d'extensió.

Informació tècnica, preus i comandes

cables de pc apantallats

Regletes de distribució apantalladas

Aquestes regletes tenen tant el cable com la carcassa apantallada. Disposem de regletes d'aïllament elèctric de 4, 6 o 9 preses.

Informació tècnica, preus i comandes

regleta de distribució apantallada

Cables d'instal·lació elèctrica

Aquests cables estan dissenyats per substituir el cablejat elèctric tradicional per un apantallado, que minimitza l'emissió de camp elèctric en l'espai instal·lat. Són cables de tres fils embolicats en un fi revestiment metàl·lic que elimina el camp elèctric.

Informació tècnica, preus i comandes

cables apantallats per a instal.lacions elèctrics

Caixetins elèctrics

Són caixetins plàstics recoberts d'una capa conductiva que blinda les emissions de camps elèctrics, llests per incorporar-los en una instal·lació elèctrica domèstica apantallada.

Informació tècnica, preus i comandes

Caixa elèctrica de encastar apantallada

Per consultar els preus o realitzar una comanda, segueix l'enllaç a la nostra tenda online:

Preus i comandes


Desconnectors de xarxa


Un desconnector de xarxa és un dispositiu que talla el voltatge de l'enllumenat de l'habitatge quan no hi ha demanda de corrent elèctric. D'aquesta forma, desapareixen els 230 V presents en els cables, i per tant s'eliminen els camps elèctrics a la casa (habitualment durant la nit quan no hi ha demanda d'energia elèctrica).

NA7 desconnector de xarxa

El desconnector de xarxa NA7 desactiva el circuit elèctric quan no es precisa electricitat, així es redueix la intensitat dels camps elèctrics de baixa freqüència en la seva llar. S'instal·la en el quadre de distribució general de la casa, per un electricista.

  • Capacitat: 16A 230V
  • Voltatge residual: < 4mV
  • LED indicador d'activació
  • Carril de muntatge: DIN-EN 50022

Preus i comandes

NA7 desconnector de xarxa

Per consultar els preus o realitzar una comanda, segueix l'enllaç a la nostra tenda online:

Preus i comandes


Materials conductius


Per eliminar els camps elèctrics propis de la freqüència de la xarxa elèctrica, utilitzem materials conductius connectats a una presa de terra elèctrica. Aquesta presa de terra imposa un potencial de zero volts en el material, i així s'anul·la el camp elèctric produït per la font de voltatge. Aquests materials poden ser pintures conductives o malles metàl·liques que blinden els camps elèctrics generats per instal·lacions elèctriques en habitatges, i per maquinària elèctrica en l'ambient laboral.

Pintures conductives

Qualsevol de les pintures de blindatge conductives que comercialitzem són adequades per protegir contra els camps elèctrics de baixa freqüència (sempre que estiguin connectades a una presa de terra). No obstant això, tenim una pintura més econòmica (NSF34 de la casa Yshield) que a diferència de les altres pintures conductives que estan destinades principalment al blindatge de les emissions de les antenes, la NSF34 està especialment dissenyada per apantallar únicament els camps elèctrics.

Productes, preus i comandes

Yshield NSF34 pintura de blindatge

Malles i teles conductives

Les malles i teles metal·litzades de blindatge són usades per apantallar les radiacions electromagnètiques d'alta freqüència; com a afegit, serveixen també per aïllar els camps elèctrics de baixa freqüència quan estan connectades a terra, així s'estableix la superfície protegida a zero volts. Tenim diversos productes disponibles, més informació en la nostra tenda online.

Productes, preus i comandes

tela metal.lizada

Presas de terra

Els materials conductius esmentats a dalt necessiten una connexió a una presa de terra per aïllar els camps elèctrics. Subministrem tots els components necessaris per connectar una superfície conductiva a una presa de terra, incloses plaques que es fixen a la superfície tractada, cables, i connectors. Poden veure totes les preses de terra disponibles en la nostra tenda online.

Productes, preus i comandes

kit presa de tierra

Per consultar els preus o realitzar una comanda, segueix l'enllaç a la nostra tenda online:

Preus i comandes


Avís: Aquest web usa cookies de tercer (Google Analytics) per obtenir dades estadístiques de la navegació dels nostres usuaris de forma anònima; navegar el nostre web implica l'acceptació de la nostra política de cookies.

Avís: Aquest web usa cookies de tercer (Google Analytics) per obtenir dades estadístiques de la navegació dels nostres usuaris de forma anònima; navegar el nostre web implica l'acceptació de la nostra política de cookies.