Radiansa: mesuraments, mesuradors i blindatges contra les radiacions


Lloguer de mesuradors
de camps electromagnètics de baixa freqüència

És fàcil esbrinar els nivells de camps elèctrics i magnètics de baixa freqüència, generats per les línies d'alta tensió, centres de transformació, o cables elèctrics. Oferim mesuradors d'ús fàcil per a clients particulars, que desitgin avaluar els nivells de contaminació electromagnètica en el seu entorn.

Pot llogar un equip per mesurar els CEM de baixa freqüència, o un pack de dos equips que inclou el mesurador d'antenes més un equip que mesura els camps electromagnètics de baixa freqüència.


Lloguer de mesuradors de baixa freqüència

Gigahertz Solutions mesurador de camps electromagnetics ME3030B

El ME3030B és un equip d'ús fàcil, que mesura el component magnètic i el component elèctric dels camps electromagnètics de baixa freqüència generats per transformadors, línies d'alta tensió, i equips elèctrics. A més de mostrar el valor de camp en la seva pantalla, es pot activar un "senyal acústic" amb la qual cosa el ME3030B emet un senyal en proporció a la intensitat del camp elèctric o camp magnètic trobat (efecte "Geiger"). Per començar el mesurament, cal encendre l'equip, i llegir els valors de camp elèctric i magnètic, sense cap altra complicacción.

Nosaltres organitzem el lliurament i recollida de l'equip a través del servei de missatgeria MRW.

Oferim 2 períodes de lloguer:

  • 2 dies hàbils (l'equip es lliura el dimarts, i es recull el divendres següent): 60,00 Euros
  • 4 dies hàbils inclòs cap de setmana (l'equip es lliura el dimecres, i es recull el dilluns següent): 70,00 Euros
  • Despeses d'enviament/recollida i IVA inclòs en els preus

Llogar un EM3030B per 2 dies Llogar un EM3030B per 4 dies

Lloguer de mesuradors d'alta i baixa freqüències

kit de mesuradors de lloguer

Per a clients interessats a avaluar la seva exposició a la contaminació electromagnètica (electrosmog) de forma més completa, lloguem un "kit" de mesurament que es compon d'un mesurador de camps electromagnètics de baixa freqüència ME3030B, i un mesurador de radiació d'alta freqüència HF35C. D'aquesta forma, es pot mesurar tant la radiació micro-ona generada per antenes de telefonia mòbil, wifi, etc. com la intensitat de CEM generats per transformadors i línies d'alta tensió, etc.

Els dos equips són d'ús fàcil, i dissenyats específicament per a ús particular. A més, proveïm tota la informació necessària per realitzar i entendre el significat dels mesuraments. Tan sol cal concretar dates amb Radiansa, i nosaltres organitzem el lliurament i recollida de l'equip pel servei de missatgeria MRW.

Oferim 2 períodes de lloguer:

  • 2 dies hàbils (els equips es lliuren el dimarts, i es recullen el divendres següent): 80,00 Euros
  • 4 dies hàbils inclòs cap de setmana (els equips es lliuren el dimecres, i es recullen el dilluns següent): 90,00 Euros
  • Despeses d'enviament/recollida i IVA inclòs en els preus
Llogar un kit per 2 dies Llogar un kit per 4 dies

Avís: Aquest web usa cookies de tercer (Google Analytics) per obtenir dades estadístiques de la navegació dels nostres usuaris de forma anònima; navegar el nostre web implica l'acceptació de la nostra política de cookies.