Radiansa

Preguntes freqüents:
CEM de baixa freqüència


No, les pintures de blindatge blinden la radiació d'alta freqüència emesa per les antenes, tambíen els camps elèctrics de baixa freqüència (en connectar la superfície blindada a una presa de terra), però no afecten els camps magnètics de forma important. Per blindar els camps magnètics, es necessita usar materials que tenen propiedadades especials quant a les seves interaccions amb els camps magnètics (materials d'alta permeabilitat magnètica que actuán per desviar les línies de força magnètica).

El ME3030B de Gigahertz Solutions és un mesurador d'ús fàcil, molt útil per esbrinar exposicions en l'habitatge.

Els nivells legals només contemplen els efectes puntuals coneguts, com l'estimulació dels nervis que pugui provocar moviments inesperats, i marees. Els límits cautelars no-oficials prenen en compte la possible existències d'efectes al llarg termini (la leucèmia en nens per exemple). Hi ha més informació a la nostra pàgina sobre nivells d'exposició.

Les emissions electromagnètiques de "baixa freqüència" occupan el part de l'espectre electromagnètic on les freqüències de les ones es situen sota 1 MHz. Fem una distinció entre "baixes" i "altes" freqüències, perquè a les baixes freqüències hem de mesurar (i blindar) els components elèctric i magnètic de forma diferent. A les "altes freqüències" considerem que els components elèctrics i magnètics formen una ona única. En la pràctica, quan parlem dels camps electromagnètics de baixa freqüència, gairebé sempre estem tractant amb emissions a la freqüència de la xarxa elèctrica, de 50 hertz (50 Hz).

Els comptadors de llum digitals emeten un senyal a través del cablejat de la casa en el rang de freqüències de 40-90 kHz llavors es necessita un mesurador que mesura a aquestes freqüències. No obstant això, els comptadors i cables també emeten un camp electromagnètic a una freqüència de 50 Hz, la freqüència de la xarxa elèctrica de sempre. Llavors, en usar un mesurador senzill com el M3830B (rang de freqüències 16Hz - 100 kHz), es pot mesurar les emissions dels comptadors "intel·ligents", però no es pot distingir els valors dels valors de 50 Hz de sempre. Per poder mesurador solament les emissions de 40-90 kHz, es necessita un equip una mica més complex, com el Spectran NF3020 o Spectran NF5030, capaç de distingir entre les freqüències dels senyals detectats.

No obstant això, segons les nostres observacions, la intensitat dels senyals dels comptadors intel·ligents en molt petita relativa a les emissions a 50 Hz; dins dels habitatges, no hem pogut detectar els senyals (a distàncies de menys d'1 metre dels comptadors, si, però a nivells bastant baixos..). Concloem que les emissions "intel·ligents" no són significatives relatives a la intensitat del camp electromagnètic de 50 Hz.

Els Spectran NF són mesuradors espectroscòpics, que significa que poden distingir entre emissions de fonts diferents per la freqüència del camp electromagnètic; es pot especificar, per exemple, que el mesurador solament mesuri en el rang de freqüències usats per l'enllumenat elèctric (50 Hz), sense incloure les emissions de balastros de llums o comptadors intel·ligents, etc, per exemple. Es pot especificar diverses unitats de mesurament diferents (A/m, Telsa, Gauss), en canvi els mesuradors de Gigahertz Solutions EM solament mesuren en unitats de nanotelsa.

En general, els mesuradors de Gigahertz Solutions són d'ús molt fàcil; els Spectran tenen més prestacions, i es necessita estudiar el manual d'usuari (en castellà) de forma més detallada, però proveeixen informació més especifica i detallada sobre la radiació. Els Spectran ve amb un programari que permet la visualització i anàlisi de la radiació en temps real en un PC o portàtil.

Avís: Aquest web usa cookies de tercer (Google Analytics) per obtenir dades estadístiques de la navegació dels nostres usuaris de forma anònima; navegar el nostre web implica l'acceptació de la nostra política de cookies.