Radiansa: mesuraments, mesuradors i blindatges contra les radiacions


La contaminació electromagnètica
i el "electrosmog"

electrosmog

La contaminació electromagnètica (també denominada electrosmog) és un terme usat per denominar l'exposició humana a la radiació electromagnètica, quan es considera que aquestes exposicions poden afectar, d'alguna manera, a la salut humana.

Existeix un gran debat científic sobre els possibles efectes de l'exposició a la contaminació electromagnètica. Un dels grans desconeguts són els efectes a llarg termini. En l'actualitat hi ha molts estudis en curs per aclarir aquest tema.

Hi ha diverses fonts d'aquestes ones electromagnètiques en la vida quotidiana - antenes de telefonia mòbil i altres sistemes de telecomunicació, routers wifi, telèfons mòbils i sense fils, equips elèctrics, centres de transformació línies d'alta tensió, cables.. etc.

En general, podem dividir la contaminació electromagnètica en dos grups: alta freqüència per exemple: antenes de telefonia mòbil, i sistemes WiFi. I baixa freqüència, per exemple: els centres de transformació i línies d'alta tensió. Cal mesurar, i protegir contra, la radiació d'aquests dos rangs de freqüència de forma diferent.

Segons el tipus de font d'emissió, en la secció de" Radiació d'antenes", pot trobar productes per blindar la radiació electromagnètica d'alta freqüència emesa per les antenes de telefonia mòbil, WiFi, etc. I en la secció "Camps electromagnètics" pot trobar informació relacionada amb les emissions de centres de transformació, línies elèctriques, i instal·lacions similars.

Més informació sobre els nostres productes i serveis destinats a resoldre problemes de contaminació electromagnètica i electrosmog:

Avís: Aquest web usa cookies de tercer (Google Analytics) per obtenir dades estadístiques de la navegació dels nostres usuaris de forma anònima; navegar el nostre web implica l'acceptació de la nostra política de cookies.