Radiansa

Preguntes freqüents:
la radiació de les antenesMaterials de blindatge

Començarem blindant les finestres, ja que la major quantitat de radiació entra pels cristalls, per tant, és imprescindible blindar aquesta zona de l'habitatge. Després, es pot aconseguir una reducció més alta en la intensitat de radiació blindant les parets.

Es blinden les finestres col·locant cortinetes confeccionades amb una tela de blindatge de Swiss-Shield (Voile, Naturell, New Daylite, Evolution, Ultima..), o col·locant un vinil adhesiu en el cristall (RDF62 o RDF72). Veure més detalls i preus d'aquests materials en la nostra tenda online:

Per blindar les parets, es pot pintar amb una de les pintures de blindatge com la HSF54 o la HSF64. O, si la construcció ho permet, es pot fixar una malla metàl·lica com la V4A10 o V4A03 directament a l'interior de les parets abans d'instal·lar pladur. Veure més detalls i preus d'aquests materials en la nostra tenda online:

Les malles i les pintures de blindatge tenen eficàcies de blindatge molt semblants. Fan la mateixa funció, formen una superfície conductiva que fa rebotar la radiació cap a fora. La decisió entre els dos productes es basa en la practicabilidad de la seva instal·lació.

La pintura HSF54 és apta per a la mayoria de situacions, es tracta d'una pintura ecològica amb baix contingut de dissolvents (VOC= 0,2g/l). És una pintura acrílica, té molt bona adherència en les superfícies com ara pintura plàstica antiga, taulers de construcció, guix, formigó, etc. apta per a aplicacions tant en interiors com a exteriors.

Per a persones amb sensibildiad als dissolvents usats en les pintures plàstiques, existeix la HSF64, que té un contingut de dissolvents (VOC= 0,1g/l) encara menor que la HSF54. Donada l'alta alcalinitat de la HSF64, és recomenable usar guants de protecció durant la seva aplicació. La HSF74 té un contingut mínim d'additius, apta per a persones amb sensibilitat als conservants usats en les pintures plàstiques.

La HSF64 i HS74 són pintures formulades amb una base de silicat potásico, tenen poca resistiencia a la humitat, llavors no són aptes per a ús exterior. A més, no es pot aplicar la HSF64 o HSF74 directament sobre el guix sense usar una selladora.

Pot descarregar les instruccions d'aplicació en els següents enllaços:

Les pintures d'aïllament electromagnètic s'apliquen com una pintura plàstica decorativa normal i corrent; no es necessita cap perícia o coneixement tècnic especial per a la seva utilització.

Pot pintar vostè mateix, o pot contractar un pintor, nosaltres sempre estarem disponibles en cas que necessiti més consells. Es recomana aplicar les pintures de blindatge amb un corró de bona qualitat, amb pèl intermedi (10-13 mm). No es recomana usar corrons de pèl curt, ni corrons d'escuma, ni brotxes.

Per aconseguir una atenuació de radiació constant per tota la superfície, ha d'aplicar una capa uniforme i abundant. Depenent de la temperatura i de la humitat, la pintura necessita de 12 a 24 hores per assecar-se. Després, es pot cobrir la pintura amb una pintura plàstica decorativa. Per cobrir la pintura de blindatge completament (les pintures són de color negre), es recomana aplicar dues capes de pintura plàstica decorativa de bona qualitat.

No, les pintures de blindatge de Yshield no contenen substàncies tòxiques. Són pintures d'aigua que contenen partícules de grafit que proporcionen conductivitat elèctrica i per tant, propietats de blindatge contra les radiacions electromagnètiques. El contingut de dissolvents d'aquestes pintures és 100 vegades menor que els nivells permesos en l'O.I. per joguines de nens.

Encara que els sistemes d'aïllament per a interiors basats en pintures conductives i malles metàl·liques no necessiten una connexió a terra per funcionar com a blindatge contra les radiacions d'alta freqüència, és recomanable realitzar una presa de terra per evitar la generació de camps elèctrics de baixa freqüència per l'acoblament amb el sistema elèctric de la casa.

És fàcil realitzar una presa de terra per al seu sistema de blindatge, nosaltres subministrem "kits" complets i components per separat. També subministrem preses de terra per a exteriors.

Per a més informació, veure les instruccions d'instal·lació de les preses de terra, per a apantallaments interiors basats en les pintures de blindatge de YSHIELD.

El Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió publicat en el BOE 224 (RD 842/2002) especifica dos tipus de presa de terra: 1) preses de terra de protecció i 2) preses de terra "per raons de funcionament". El motiu de connectar a terra els materials de blindatge és estabelecr un potencial de zero volts per tota la superfície, es classifica com un "lloc a terra per raons de funcionament".

La secció ITC-BT-18 del Reglament inclou el seguiente text (paragrafo 5): "Les posades a terra per raons de funcionament han de ser realitzades de manera que assegurin el funcionament correcte de l'equip i permetin un funcionament correcte i fiable de la instal·lació". L'ús dels accessoris que proveïm compleixen aquest requisit. Pot descarregar la secció del reglament sobre les Instal·lacions de la presa de terra en el següent enllaç.

La manera de fixació més adequada depèn de la superfície; sovint, en fase de construcció, es fixa la malla directament a la paret (maó) mitjançant grapes industrials, no es precisa un sistema més especialitzat. Després es pot instal·lar plaques de pladur damunt de la malla muntat en perfils d'alumini. Els punts de fixació dels perfils d'alumini no afecta el blindatge proporcionat per la malla, perquè els "forats" en la malla estan coberts per l'alumini.

No, els folis treuen molt poca llum, sobretot el foli RDF72. Si que hi ha una petita disminució de la intensitat de llum que transmet la finestra, però a primera vista no es percep que les finestres hagin estat tractades amb el foli. Es nota la diferència més en fer una comparació amb una finestra sense foli, llavors es veu que el foli dóna un to més gris a la finestra.

No necessàriament. Els detergents que contenen lleixiu o ingredients similars al clor, poden, en principi, causar dany als fils metàl·lics de la tela després de diversos rentats, sobretot en altes temperatures. És important rentar les teles a baixa temperatura (30ºC), i usar detergent amb una formulació de ph neutre que no causi corrosió als fils metàl·lics. El Texcare ha estat formulat específicament per mantenir les propietats de blindatge de les teles. Existeixen altres detergents que no causen dany, qualsevol detergent ecològic seria adequat. Es pot usar el Texcare per rentar altres peces de roba sense problema.

Per descomptat, som professionals i no venem productes fraudeulentos o d'utilitat dubtosa. Podem proveir una explicació detallada de la manera de funcionament dels nostres materials de blindatge, no dubtis a preguntar.

No, per a nosaltres són productes fraudulents. Proveïm més informació sobre aquests productes en una declaració sobre productes enganyosos

Tots els productes de blindatge estan disponibles en la nostra tenda online: http://tienda.radiansa.com


Mesuradors de radiació electromagnètica

Una opció molt bona per a particulars és el model HF35C, és un instrument d'ús molt fàcil, dissenyat per a particulars que volen avaluar les seves exposicions a les antenes basi de telefonia mòbil. Per començar el mesurament, tan sol cal encendre l'equip, i prendre les lectures. L'instrument mesura tota la radiació en el rang de freqüències de 800 MHz a 2,4 GHz, és a dir, cobreix els sistemes de telefonia mòbil (GSM900, GSM1800, 3G UMTS i 4G LTE), a més de wifi de 2,4 GHz, telèfons sense fils, i forns micro-ones.

Els calibratges opcionals dels equips Spectran es realitzen en els laboratoris del propi fabricador, Aaronia a Alemanya. Aquest calibratge segueix els procediments de normativa de calibratge internacional alemany DKD (Deutscher Kalibrierdienst - Servei alemany de calibratge) que seria l'equivalent al ENAC d'Espanya. Si necessita un certificat de calibratge ENAC especificamente, ha de contactar amb un laboratori de calibratge acreditat que ofereixi aquests serveis (Applus Norcontrol per exemple).


Servei de mesurament

El preu del servei depèn de la localitat de l'habitatge, pel desplaçament del nostre tècnic. No dubti a contactar amb nosaltres per sol·licitar un pressupost que s'ajusti a les seves necessitats.

Segons la normativa Espanyola (RD1066/2001, Ordre CTE/23/2002), és obligatori certificar anualment les fonts d'emissions radioelèctriques com les estacions basi de telefonia mòbil. Per efectuar aquestes certificacions, l'operador de l'antena ha de contractar un tècnic competent amb nombre de col·legiat pel Col·legi d'Enginyers de Telecomunicació.

Nosaltres som professionals en l'àmbit de la Protecció Radiològica, i no complim els requistos per realitzar les certifaciones requiridas per l'Ordre CTE/23/2002. No obstant això, no considerem que el protocol de certificació establert per la normativa, ofereixi una resposta adequada a les preocupacions per part del públic sobre les seves exposicions a les radiacions d'alta freqüència. És raonable concloure que encara existeix una incertesa sobre els possibles efectes de la radiació, sobretot a llarg termini, a nivells d'exposició per sota dels límits legals.

En termes legals, els nostres informes tenen el valor judicial d'estar redactats per un expert en protecció radiològica, membre de la Societat Espanyola de Protecció Radiològica (SEPR), i Doctor en ciències físiques.

El nostre servei de mesurament està orientat a particulars i empreses que volen conèixer detalladament l'exposició en la seva vida quotidiana a la radiació d'alta freqüència i les possibles conseqüències per a la seva salut. Com a experts en protecció radiològica, proporcionem un informe clarificador per a persones alienes a aquest camp.


Servei de lloguer

El preu inclou el lloguer del mesurador(és) per un període de 2 o 4 dies segons reserva i les despeses de lliurament i recollida a través de MRW; els preus inclouen l'IVA.

Nosaltres realitzem una programació d'enviament i automàticament es programarà la recollida de l'equip a través del servei de missatgeria MRW.

No, aquests equips estan pensats per a clients particulars que desitgen conèixer els valors d'exposició, i no certificar aquests valors. Els equips passen per un període de revisió després de cada lloguer.

Hem elaborat una guia per orientar als nostres clients sobre els valors de radiació trobats a les seves cases, està disponible en el següent enllaç: Exposicions a la radiació d'alta freqüència: una guia ràpida

Si, els equips de lloguer se subministren amb instruccions en castellà.


Informació general

La diferència és el rang de freqüència. En general, podem dividir la contaminació electromagnètica en dos grups: alta freqüència per exemple: antenes de telefonia mòbil, sistemes WiFi, telèfons sense fils, microones, etc. I baixa freqüència, per exemple: els centres de transformació i línies d'alta tensió. Tenim una explicació més extensa sobre aquest tema a la nostra pàgina "Contaminació electromagnètica".

La contaminació electromagnètica, també denominada electrosmog, és un terme usat per denominar l'exposició humana a la radiació electromagnètica, quan es considera que aquestes exposicions poden afectar, d'alguna manera, a la salut humana.Tenim una explicació més ammplia sobre aquest tema a la nostra pàgina "Contaminació electromagnètica".

Hem elaborat una guia per orientar als nostres clients sobre els valors de radiació, està disponible en el següent enllaç: Exposicions a la radiació d'alta freqüència: una guia ràpida

Avís: Aquest web usa cookies de tercer (Google Analytics) per obtenir dades estadístiques de la navegació dels nostres usuaris de forma anònima; navegar el nostre web implica l'acceptació de la nostra política de cookies.