Radiansa

Proves de radó:
Pregunte freqüents

Un mesurament en 7 dies és suficient per esbrinar si hi ha un problema de radó en el seu habitatge o no, i el grau de gravetat del problema. Un mesurament en 3 mesos ens proporciona una lectura més precisa dels nivells de radó. Una prova de 7 dies s'ha de realitzar en "condicions tancades", és a dir que les finestres i portes de l'habitatge han d'estar tancades (en la mesura possible) durant el període de mesurament. Les proves de 3 mesos, en canvi, es poden realitzar sota condicions normals. El preu dels dos serveis és igual (120 Euros, tot inclòs).

Si, el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) estableix en la seva publicació GS-11.01 "Directrius sobre la competència dels laboratoris i serveis de mesura de radó en aire" que els serveis de mesura de gas radó en aire han de comptar amb un laboratori d'anàlisi acreditada per la norma internacional ISO/IEC 17025 "Requisits generals relatius a la competència dels laboratoris d'assaig i calibratge". Seguim els protocols establerts pel CSN, i usem un laboratori acreditat ISO/IEC 17025.

Per a ús domèstic, és a dir, per usar un monitor de radó per comprovar i monitorizar els nivells de gas radó en el seu habitatge, no és necessari obtenir un certificat de calibratge. Tots els mesuradors de radó destinats per a ús particular estan sotmesos a una sèrie de proves en les instal·lacions del fabricador per assegurar la fiabilitat de les seves lectures. En canvi, les empreses o persones que proveeixen un servei de mesurament de gas radó han d'avalar la fiabidad i precisió dels serveis prestats mitjançant un certificat de calibratge del seu equip de mesurament. Aquests certificats poden ser emesos pel fabricant de l'equip, o bé en un laboratori homologat.

No, no es pot mesurar nivells de radó directament amb un comptador Geiger. Es pot determinar la taxa de dosi de radiació gamma ambiental amb un Geiger, llavors una taxa de dosi alta podria indicar una alta concentració d'urani en el subsòl, indicant així, una zona amb probablidad elevada de trobar nivells de radó alts als edificis. Però es necessita un detector de radó per determinar si els nivells de radó superen els nivells recomanats.


Avís: Aquest web usa cookies de tercer (Google Analytics) per obtenir dades estadístiques de la navegació dels nostres usuaris de forma anònima; navegar el nostre web implica l'acceptació de la nostra política de cookies.