Radiansa

Assessoria tècnica
per a professionals de l'edificació

Proporcionem assessoria tècnica per a professionals de la construcció: Arquitectes, Aparelladors, Enginyers, Decoradors, Instal·ladors, Constructors, etc., assessoria orientada en matèries de solucions de mitigació de el gas radó en les edificacions i adequació de projectes a la normativa CTE DB HS-6.

Ofrecemos los siguientes servicios de asistencia técnica para profesionales:

  • Estudis previs: Serveis d'assessoria tècnica adreçat als facultatius de projectes d'edificació per a la implantació de solucions radó en la fase preliminar, conceptual o de disseny.
  • Mesura de nivells radó en parcel·les i terrenys: Mesurament de nivells radó trobats en el terreny, informe expert complementari a l'estudi geotècnic.
  • Estudis tècnics: Estudi i disseny d'adequació de sistemes constructius a barreres anti-radó per a projectes d'edificació de nova construcció, reformes i rehabilitacions.
  • Supervisió en obra: Control, verificació i assessorament a instal·ladors per a la correcta instal·lació de barreres anti radó.
  • Assessoria tècnica: Assessoria normativa, pressupostos, materials i solucions de mitigació i control adequats per reduir el nivell de gas radó en edificacions.
  • Control i Certificació: Inspecció en obra acabada i mesurament certificada final dels nivells radó.

Normativa aplicable

Normativa CTE DB HS-6, l'entrada en vigor d'aquesta normativa emmarcada en el Codi Tècnic de l'Edificació, prové d'una exigència de la directiva europea que respon a una problemàtica de sanitat pública, que és; la necessitat de limitar la permanència de persones i treballadors en àrees amb altes concentracions de radó i superiors a un determinat nivell, per evitar els riscos de càncer de pulmó.

La Normativa és d'obligat compliment i s'aplica a totes les noves edificacions i intervencions en edificis existents. El regulador en l'àmbit edificatori serà el Codi Tècnic Edificació (CTE) i pel que fa llocs de treball, serà el reglament de protecció contra la salut de riscos derivats de l'exposició de radiacions ionitzants.

Per demanar informació sense compromís, si us plau seguiu el següent enllaç:

Sol.licitar pressupost
Avís: Aquest web usa cookies de tercer (Google Analytics) per obtenir dades estadístiques de la navegació dels nostres usuaris de forma anònima; navegar el nostre web implica l'acceptació de la nostra política de cookies.