Radiansa

Mesuradors de gas radó
d'ús domèstic

Subministrem mesuradors de radó d'ús particular, per mesurar els nivells de radó de forma contínua en els habitatges.

En aquesta pàgina detallem els detectors de gas radó que recomanem per a ús particular. En general els monitors de radó per a ús domèstic es diferencien dels monitors d'ús professional pel seu temps de resposta, preu i grandària. En el cas dels monitors més econòmics, el temps de resposta és major, la qual cosa significa que necessiten més temps per arribar a una lectura precisa. Però tots són detectors fiables i precisos, dissenyats per a la seva col·locació a la zona de mesurament per períodes més llargs (més de 7 dies).


Corentium Home

El Corentium Home (anteriorment "Canary") del fabricant Airthings és un monitor de radó de baix cost i de fàcil ús, dissenyat específicament per a ús de particulars en habitatges. Proporciona una lectura fiable del nivell de radó en el seu habitatge sense la necessitat de contractar un servei de mesurament de gas radó. Corentium Home monitor de radó

Corentium Home

El Corentium Home s'alimenta amb piles (3 x AAA), la vida mitjana de les piles és de 2 anys. La pantalla mostra dos nivells de radó:

1) La concentració de radó a curt termini, la lectura alterna entre el valor mitjana de les últimes 24 hores i dels últims 7 dies

2) La concentració de radó a llarg termini, és a dir, indica el nivell mitjana de radó mesurat des de l'últim inici del mesurador (en canviar les piles per exemple), o durant els últims 365 dies, si el mesurador ha estat en operació per un període de més d'un any.

Per veure el Corentium Home en la nostra tenda online, per favor segueixi el següent enllaç:

Preus i comandes


Corentium Plus

El Corentium Plus del fabricant Airthings és un monitor de radó de fàcil ús basat en el popular Corentium Home, però amb prestacions addicionals que permeten emmagatzemar les dades sobre els nivells de radó, i descarregar-los a un ordinador per a la seva anàlisi posterior. Corentium Plus monitor de radó

Corentium Plus

Igual que el Corentium Home, la pantalla del Corentium Plus mostra dos nivells de radó:

1) La concentració de radó a curt termini, la lectura alterna entre el valor mitjana de les últimes 24 hores, i dels últims 7 dies

2) La concentració de radó a llarg termini, que indica el nivell mitjana de radó mesurat des de l'últim inici del mesurador (en canviar les piles per exemple), o durant els últims 365 dies, si el mesurador ha estat en operació per un període de més d'un any. L'equip es connecta a un PC mitjançant un cable USB, i es pot descarregar les dades emmagatzemat en la seva memòria per crear gràfics en fulls de càlcul com l'Excel. El programari i el cable estan inclosos amb l'equip.

Per veure el Corentium Plus en la nostra tenda online, per favor segueixi el següent enllaç:

Preus i comandes


Rstone monitor de radó

El RStone és un mesurador compacte (16 x 16 x 11 cm) i innovador que es gestiona a través d'un interfície senzill de dos botons i una pantalla LCD, o connectat a un PC via un vincle sense fil (versió Rstone Plus). Rstone monitor de radó

Rstone monitor de gas radó

A més de ser un equip d'operació fàcil i intuïtiu per a usuaris no-experts, el Rstone proporciona informació professional i completa incloent el nivell de radó instantani i mitjana, temperatura, humitat relativa i pressió atmosfèrica. L'usuari programa i gestiona el sensor Rstone a través de l'interfície senzill de l'equip, els mesuraments es llegeixen directament en la pantalla LCD de l'equip.

El model Rstone Plus se subministra amb un adpatador sense fil USB i un programari de control EasyRadon. que permet controlar el Rstone a distància via un PC, a més de la descàrrega i visualització de dades, i la imprimación d'un informe complet sobre els nivells de radó, tant en forma d'una taula com d'un gràfic.

Per veure el Rstone en la nostra tenda online, per favor segueixi el següent enllaç:

Preus i comandes

Avís: Aquest web usa cookies de tercer (Google Analytics) per obtenir dades estadístiques de la navegació dels nostres usuaris de forma anònima; navegar el nostre web implica l'acceptació de la nostra política de cookies.