Radiansa

Reial decret 299/2016
i les exposicions laborals

Al juliol de 2016, va entrar en vigor el Reial decret 299/2016 sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a camps electromagnètics.

El RD 299/2016 es basa en la Directiva 2013/35/UE del Parlament Europeu sobre les exposicions dels treballadors als camps electromagnètics i radiació electromagnètica.

Segons el Reial decret, tots els empresaris tenen l'obligació d'avaluar els riscos relacionats amb les tasques que duen a terme, per assegurar que els seus treballadors no estiguin exposats a nivells d'energia electromagnétcia damunt dels "nivells d'actuació" especificats per la normativa.

En el cas d'usuaris d'equips electrònics en oficines, com a ordinadors, equips audiovisuals, etc, és suficient demostrar que els equips en qüestió posseeixen de la marca CE, que avala el compliment amb la normativa Europea.

Però en el cas de maquinària industrial, instal·lacions d'alta tensió, equips mèdics, etc, sovint la manera més adequat demonstrar el compliment de les exposicions amb el RD 299/2016 és sol·licitar mesuraments d'un empresa experta en el tema.

Radiansa proveeix aquest servei o directamenta les empreses o bé a través del seu servei de prevenció. El protocol de mesurament que emprem segueix les recomanacions de l'estàndard UNE-EN12198-2 (Avaluació i reducció dels riscos deguts a les radiacions emeses per les màquines).

No dubti a contactar amb nosaltres per un pressupost sense compromís. Treballem en totes les Comunitats Autònomes.

Demanar un pressupost

mediciones lugares de trabajo 1

mediciones RD 299/2016 2


Avís: Aquest web usa cookies de tercer (Google Analytics) per obtenir dades estadístiques de la navegació dels nostres usuaris de forma anònima; navegar el nostre web implica l'acceptació de la nostra política de cookies.