Radiansa

Mesurament de l'exposició
als camps electromagnètics de baixa freqüència

Els camps electromagnètics (CEM) de baixa freqüència estan generats per centres de transformació, línies d'alta tensió, i equips elèctrics. Realitzem mesuraments professionals per avaluar les exposicions als camps electromagnètics de baixa freqüència, en habitatges, espais públics i llocs de treball

En aquesta pàgina es pot trobar informació sobre els nostres serveis de mesurament.


Mesuraments en habitatges i edificis residencials

Un professional es desplaçarà al seu habitatge per realitzar un estudi rigorós dels nivells d'exposició als camps electromagnètics. Després de realitzar les mesures, elaborem un informe expert i detallat sobre els resultats (no una senzilla fulla que simplement declara els valors registrats). Els nostres informes inclouen una avaluació dels valors de camp electromagnètic en el context de la normativa vigent (Reial decret 1066/2001), i nivells cautelars no-oficials establerts per evitar possibles efectes de llarg termini, i assessorament a reduir els nivells de contaminació electromagnètica en cas necessari.

mesuraments habitatgess

A petició del client, es pot combinar mesuraments de camps electromagnètics de baixa freqüència, amb mesuraments de radiació d'alta freqüència (antenes, WiFi, etc.), o bé un mesurament de nivells de gas radón.

Per sol·licitar un pressupost o més informació, per favor contacti amb nosaltres:

Demanar pressupost


Mesuraments en espais públics i exteriors

Fem mesuraments a petició d'ajuntaments, plataformes de veïns i altres organismes, per avaluar els nivells de camps electromagnètics emesos per línies d'alta tensió i altres instal·lacions elèctriques. Els nostres informes tenen el valor judicial d'un "testimoniatge expert", en ser redactat per un expert amb doctorat en física de radiacions, màster en protecció radiològica, i membre de la Societat Espanyola de Protecció Radiològica.

mesuraments cem en espais publics

Per sol·licitar un pressupost o més informació, per favor contacti amb nosaltres:

Demanar pressupost


Diagnòstic de interferències electromagnètiques

Els camps electromagnètics generats per les instal·lacions elèctriques poden interferir en el funcionament d'altres equips elèctrics propers.

Radiansa Consulting proveeix un servei de mesurament i diagnòstic d'interferències electromagnètiques. Una vegada identificada la font de les interferències mitjançant mesuraments de l'entorn electromagnètic de l'equip afectat, podem proposar solucions, que solen implicar la re ubicació d'un dels equips o la instal·lació d'un blindatge al voltant de l'equipo emissor o de l'equip afectat.

Treballs d'aquest tipus realitzats per Radiansa:

  • Interferències provocades en equips de diagnòstic en hospitals
  • Interferències en arcs detectors de metalls de seguretat
  • Interferències en detectors de metalls industrials
  • Interferències entre equips científics
  • Emplaçaments de roses de vents en aeroports

diagnostico d'interferències en arc detector de metalls

Per sol·licitar un pressupost o més informació, per favor contacti amb nosaltres:

Demanar pressupost


Mesuraments en llocs de treball

Realitzem mesuraments segons els requisits del client; per exemple, per avaluar l'entorn electromagnètic general del lloc de treball, per comprovar el compliment de les exposicions experimentades amb la normativa vigent, o per diagnosticar problemes concrets com l'aparició de casos de lipoatrofia semicircular.

Trobarà més informació sobre mesuraments de CEM en llocs de treball en Riscos Laborals.

mesuraments en llocs de treball

Avís: Aquest web usa cookies de tercer (Google Analytics) per obtenir dades estadístiques de la navegació dels nostres usuaris de forma anònima; navegar el nostre web implica l'acceptació de la nostra política de cookies.