Radiansa: mesuraments, mesuradors i blindatges contra les radiacions


Barreres de gas radó
per a instal·lació en edificis

Suminstramos materials que formen una barrera impermeable al gas radó aptes per a la seva instal·lació tant en edificis en fase de construcció, com en edificis existents.

Comercialitzem dos tipus de barrera contra el radó, el producte més adequat depèn de la posició d'instal·lació i estat de l'edifici:


Sisalex 871

El SISALEX 871 és un material antiradó multicapa, està compost per dues capes de polietilè reforçat, una malla interior de fibra de polièster i una làmina d'alumini de 0,02 mm d'espessor.

La barrera antiradó SISALEX 871, és una solució passiva no adherida, indicada per a obres de reforma o nova construcció, pot ser instal·lada en tots els elements verticals i horitzontals construibles subterranis com: murs, parets, forjats, lloses o soleras que estiguin en contacte amb el terreny, cobrint i aïllant la totalitat de l'àrea en contacte.

A causa de les seves característiques impermeables el SISALEX 871 pot reforçar o fins i tot substituir a les barreres anti humitat o de gasos convencionals. Sisalex 871 barrera contra el radó

Sisalex 871 barrera contra el radó

Detalle de instalación de la Sisalex 871
Detall d'instal·lació de Sisalex 871

Colocación de la Sisalex 871
Col·locació de Sisalex 871

Instalación de la barrera Sisalex 871
Otra instalación de la barrera Sisalex 871
Instalacions de Sisalex 871

Característiques:

 • Barrera protectora eficaç contra el gas radó, gas metà, diòxid de carboni, o altres gasos tòxics.
 • Molt resistent a l'esquinçament i estrès
 • Resistent als álcalis i als rajos UV
 • Material flexible, fàcil de manipular, tallar i instal·lar
 • Mesures: Rotllo de 50 m x 2 m = 100 m2.
 • Espessor: 0,4 mm
 • Pes: 363 g / m2
 • Solape: 15 cm
 • Permeabilitat al radó: 2,3 x 10-12 m2 s-1
 • Factor de transmissió radó: 7,2 x 10-9 ms-1
 • Certificats: EN13984:2005-02/2007

Sisalex 871

Adhesius:

Segons especificacions tècniques del fabricador, per a la correcta instal·lació i unió hermètica de les membranes antiradó SISALEX 871 amb les superfícies, és necessari l'ús de les cintes adhesives de cautxú de butil Ampacoll BK530 i XT50. Aquestes cintes adhesives són especials per al segellat dels punts de fixació en superfícies i dels solapamientos de làmines antiradó.

sisalex cinta adhesiva

Veure els preus de Sisalex 871 i els adhesius en la nostra tenda online:

Preus i comandes


Radonstop

RADONSTOP és una membrana de 4 mm multicapa de tipus betum destil·lat modificat amb elastòmer (SBS), composta per una capa de 3 mm de làmina bituminosa, una làmina d'alumini de 0,02 mm d'espessor reforçada amb fibra de vidre i una altra capa d'1 mm de làmina bituminosa.

La barrera antiradó RADONSTOP s'uneix a les superfícies mitjançant aplicació de calor (bufadors, torxa, etc.), indicada per a obres de reforma o nova construcció, s'instal·la en tots els elements verticals i horitzontals construibles subterranis com: murs, parets, forjats, lloses o soleras que estiguin en contacte amb el terreny, cobrint i aïllant la totalitat de l'àrea en contacte.

A causa de les seves característiques impermeables el RADONSTOP pot reforçar o fins i tot substituir a les barreres anti humitat o de gasos convencionals. Radonstop barrera contra el radó

Radonstop barrera contra el radó

Colocación de la membrana Radonstop
Col·locació de Radonstop

Instalación de radonstop com antorcha
Instal·lació de Radonstop amb torxa

Característiques:

 • Embalatge: Rotllos d'1 m d'ample i 10 m de llarg
 • Instal·lació: Torxa
 • Compost: BPE - Betum Elastoérico
 • Tipus de suport: Fibre de vidre
 • Superfície superior: Sorra
 • Superfície inferior: Film Pàg
 • Espessor: 4 mm
 • Pes: 3-4 kg/m2
 • Permeabilitat al radó: < 0,1 cm3/m2x24hxAtm
 • Descarrega fulla tècnica i instruccions

Radonstop

Per sol·licitar un pressupost de la Radonstop, per favor contactar amb nosaltres:

Sol·licitar pressupost


Avís: Aquest web usa cookies de tercer (Google Analytics) per obtenir dades estadístiques de la navegació dels nostres usuaris de forma anònima; navegar el nostre web implica l'acceptació de la nostra política de cookies.