Radiansa: mesuraments, mesuradors i blindatges contra les radiacions


Informació legalIdentificació de l'empresa

Radiansa Consulting Societat Limitada està inscrit en el Registre Mercantil de Girona, Tom 2690, Foli 21, Fulla GI 47084.

Director General: Dr. Martyn J. Key
Adreça: C/ Santa Eugenia 200 baixos, 17006 Girona
Telèfon: (+34) 972 29 80 29

CIF: B55008056Utilització de web

A través d'este web, proporcionem informació sobre els serveis i/o productes que oferim o comercialitzem. Vostè és conscient que l'ús d'este web té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat, i així ho accepta voluntària i expressament en accedir a ell.


Política de protecció de dades

Consulta nostra política de protecció de dades.


Política de cookies

Consulta nostra política de cookies.


Exclusió de responsabilitats

La informació presentada en est assetjo web s'ofereix tal com pot veure-la l'usuari, no acceptant Radiansa Consulting S.L. responsabilitat alguna per possibles perjudicis causats per:

  • La inexistència de la informació o els serveis i/o productes oferts, la seva inexactitud, la seva falta d'actualització o l'existència de fallades en l'accés a part o a la totalitat dels continguts d'est assetjo web o d'uns altres als quals es pugui accedir des d'aquest.
  • La pèrdua d'informació o danys en equips causats per la utilització d'est assetjo web o d'uns altres als quals es pugui accedir des d'aquest.

Consenteix, així mateix, en no utilitzar cap dels continguts inclosos en el lloc web per a finalitats que siguin il·lícits o vagin en contra de l'ordre públic, la moral i els bons costums comunament acceptades. En particular, i sense que això suposi una limitació a l'aquí enunciat, vostè es compromet també a no obtenir, reproduir o distribuir els continguts mostrats en est assetjo web si no és per a ús personal i en cap cas lucratiu.


Política de devolucions

Els productes comprats en Radiansa Consulting S.L. podran ser retornats i reemborsats, sempre que es comuniqui a Radiansa la seva intenció de retornar el/els producte/s adquirit/s dins d'un termini màxim de 7 dies hàbils explicats des de la data de lliurament i que es compleixin la resta de les condicions establertes en aquest apartat. Radiansa només acceptarà devolucions que compleixin els següents requisits: <*br> 1. Els productes han de ser retornats en el mateix estat en el qual van ser lliurats. Per tant, els productes han de ser retornats nous, sense usar, complets i en el seu embalatge original.
2. L'enviament ha de fer-se usant el mateix embalatge que t'hem enviat, o en defecte d'això en algun format similar que garanteixi la devolució en perfecte estat.
3. Ha d'incloure's una còpia de l'albarà de lliurament dins del paquet, on a més es marquin els productes retornats i el motiu de la devolució.
4. Els següents articles només poden ser retornats si el seu segell i embolcall estan intactes (no s'han obert): mesuradors, cels de llit, pintura, folis.
5. Canvi de talla sí, en lloc de rebre l'import de tornada, prefereixes rebre de nou el mateix article en una altra talla, pots sol·licitar un canvi de talla. Només s'admeten canvis de talles d'exactament el mateix nombre d'article. No es pot sol·licitar més d'un canvi de talla per article.
6. No s'acceptaran canvis i/o devolucions de peces danyades o utilitzades o d'aquelles que no hagin estat retornades en el seu embalatge original, excepte defectes o tares en les mateixes.
7. No s'admetran canvis ni devolucions de roba interior, com shorts, boxers, i leggings.
8. El canvi o devolució de les peces adquirides podrà fer-se en la nostra tenda RADIANSA o mitjançant enviament via postal a la següent adreça:

Radiansa Consulting S.L.
C/ Santa Eugènia 200 Baixos
17006 - Girona

Una vegada rebuda la teva devolució, comprovarem si l'article o articles retornats es troben en bon estat, si compleix amb els requisits de la devolució procedirem a retornar l'import de dita(s) article(s). El cost d'enviament no serà reemborsat.
El pagament de les devolucions s'assumeix de la següent manera:
*Si realitzes una devolució perquè l'article que has rebut no et satisfà els costos vinculats a la devolució correran pel teu compte, incloent les comissions cobrades pel mitjà de pagament.
*En el cas de productes defectuosos, o que no corresponguin a la comanda realitzada, les despeses de devolució seran a càrrec de Radiansa Consulting S.L.
En aquests casos procedim a l'enviament d'un missatger per efectuar la devolució sense haver d'abonar les despeses d'enviament. Si els articles retornats no es troben en bon estat, el client assumeix la responsabilitat de la seva pèrdua de valor. Per això, et recomanem que no usis els articles que pensis retornar, no s'admetran canvis ni devolucions en roba interior.
En el cas de cancel·lar una comanda ja pagada, es retornarà la quantitat del material i les despeses d'enviament, menys les comissions cobrades pel mitjà de pagament.


Garantia

La factura emesa en ocasió de la compra es lliurarà amb el producte, garanteix la qualitat del producte en els termes legalment establerts, durant un període de dos anys a partir de la data de lliurament. No s'inclouen les deficiències ocasionades per negligències, cops, ús o manipulacions indegudes, tensió no idònia, instal·lació incorrecta no efectuada per Radiansa Consulting S.L. o els seus agents autoritzats, ni materials sotmesos a desgast pel seu ús normal. Si el defecte es presenta els primers sis mesos, es pressuposa que ja estava en el moment de la venda, i si és posterior, haurem de provar que no és a causa d'un mal ús. S'ha d'informar del problema a Radiansa Consulting S.L. abans que passin dos mesos des de la detecció del defecte.

Per fer ús de la garantia, és imprescindible la presentació de la factura emesa en ocasió de la compra.

En aquelles incidències que justifiquin l'ús de la garantia, s'optarà per la reparació, substitució de l'article, rebaixa o devolució, en els termes legalment establerts. La garantia perdrà el seu valor si:

  • Es modifiquen, alteren o substitueixen alguns de les dades de la factura
  • Es manipula o repara tant el nombre identificatiu com el propi aparell garantit sense coneixement de Radiansa Consulting S.L.
  • La factura manca del segell de Radiansa Consulting S.L.

En el cas d'articles informàtics, la garantia no cobrirà l'eliminació de virus, restauració de programes per aquest motiu o la reinstal·lació del disc provocada per l'esborrat del mateix.


Drets de propietat intel·lectual

La web de Radiansa Consulting S.L. és una obra protegida pels drets de la propietat intel·lectual. La Web i cadascun dels elements que la formen com a programari, dissenys, marques, textos, il·lustracions, logos, denominacions socials, productes, fotografies o qualssevol altres signes susceptibles d'utilització industrial i comercial són propietat exclusiva de Radiansa Consulting S.L. o de les societats filials. En cap cas s'entendrà que es concedeix llicència alguna o s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial de dites dretes ni es confereix cap dret ni expectativa de dret i, especialment, d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els documents, informació i elements continguts en la Web sense la prèvia autorització expressa de Radiansa Consulting S.L. Únicament està autoritzada la reproducció dels documents publicats en la Web per a finalitats informatives exclusivament personals i privats de l'usuari. La Web no està destinada a rebre, per part dels usuaris, cap informació de caràcter confidencial. En conseqüència, tota informació, sigui el que sigui la seva forma (document, dada, gràfic, pregunta, suggeriment, concepte, comentari, etc.) que l'usuari pugui comunicar a través de la Web no serà mai considerada confidencial, ni tractada com a tal. A més, l'usuari garanteix que qualsevol informació, sigui el que sigui la seva forma, que transmeti a Radiansa Consulting S.L. no viola cap dret de propietat intel·lectual d'un tercer o d'una altra llei aplicable, obligant-se a mantenir indemne a Radiansa Consulting S.L. enfront de qualsevol dany o perjudici que pogués derivar-se de l'incompliment d'aquesta garantia. Aquesta informació serà considerada no confidencial i, en conseqüència, l'usuari cedirà a Radiansa Consulting S.L. lliure i gratuïtament tot dret a utilitzar-la, reproduir-la, difondre-la, modificar-la o transmetre-la amb l'objectiu de respondre a la sol·licitud de l'usuari.


Legislació aplicable

Aquestes Condicions d'Ús es regeixen per la legislació espanyola.

Radiansa Consulting S.L. i l'usuari se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Girona (Girona) per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de la prestació dels serveis objecto d'aquestes Condicions d'Ús.


Avís: Aquest web usa cookies de tercer (Google Analytics) per obtenir dades estadístiques de la navegació dels nostres usuaris de forma anònima; navegar el nostre web implica l'acceptació de la nostra política de cookies.