Radiansa

Proves de radó:
aire interior

Proveïm serveis per mesurar la concentració de radó en edificis residencials i llocs de treball, usant un laboratori d'anàlisi acreditada ISO/IEC 17025 per a la mesura de radón en aire.

mesuradors de radó

Oferim els següents serveis de mesurament de gas radó:


Edificis existents y de nova construcció

En la propera actualització, el Codi Tècnic d'Edificació exigirà mesuraments de gas radó en edificis de nova construcció, a més de la presa de mesures parainhibir l'entrada de radó, en municipis identificats com a zones potencials de risc de radó.

Es pot descarregar un esborrany de la Secció HS 6 Protecció enfront de l'exposició al radó del Codi, que inclou una llista dels municipis afectats.

Proves de radó segons el Codi Tècnic d'Edificació

Proveïm un servei complet i flexible, des de la planificació de la fase de mostreig, la presa de mostres (amb captadors passius), l'anàlisi de les dades obtingudes, i l'elaboració de l'informe, segons les necessitats del client.

El període de mesurament habitual d'aquest servei és de 90 dies.

El servei de mesurament que oferim compta amb un laboratori d'análisi acreditat per la norma ISO 17025. Els detectors de radó que usem són dispositius passius, no consumeixen energia, i no contenen cap component nociu. DRF captador de radón pasivo

Per a més informació sobre una inspecció de gas radó al seu edifici, per favor contacti amb nosaltres:

Més informació o pressupost

Llocs de treball i àrees subterrànies

Proporcionem serveis de mesurament de concentració de gas radó en locals comercials, llocs de treball, i zones subterrànies, incloses mesuraments obligatoris sota Reial decret 1439/2010, i controls de qualitat de l'aire generals.

Oferim mesuraments realitzats per un laboratori d'anàlisi acreditat per la norma ISO-IEC 17025, amb els procediments establerts pel Consell de Seguretat Nuclear (CSN) en la seva Instrucció IS-33.

Els detectors de radó que usem són dispositius passius, no consumeixen energia, i no contenen cap component nociu.

Proves de radó segons el Reial decret 1439/2010

Mitjançant el Reial decret 1439/2010 s'obliga directament als titulars de les activitats en les quals existeixin fonts naturals de radiació, com el radó, a realitzar els estudis necessaris per determinar si existeix un increment significatiu de l'exposició dels treballadors o dels membres del públic, que no pugui considerar-se menyspreable des del punt de vista de la protecció radiològica, sense necessitat que aquests estudis siguin exigits per les autoritats competents. Les activitats laborals els titulars de les quals han de realitzar els estudis requerits pel RD 1439/2010 inclouen les que es duen a terme en els següents llocs de treball:

 • Establiments termals
 • Covas, galeries i mines
 • Instal·lacions on s'emmagatzemen i tracten aigües d'origen subterrani
 • Llocs de treball subterranis en general
 • Llocs de treball en zones identificats pels seus valors elevats de radó

El període de mesurament habitual d'aquest servei és de 90 dies. Els detectors que usem són no-obtrusivos i passius, no necessiten cap font d'alimentació.

Per demanar un pressupost d'una inspecció de gas radó en la seva empresa, per favor el següent enllaç:

Més informació o pressupost

Proves de radó no-obligatoris

El gas radó forma part de l'aire que respiren els seus empleats, i per això presenta un risc en els llocs de treball, sobretot si els nivells de radó en el seu local o oficina estan per sobre dels nivells d'acció recomanats per les autoritats competents per al públic.

Treballem directament amb empreses o en col·laboració amb Serveis de Prevenció de Riscos Laborals per esbrinar si els nivells de radó poden afectar la salut dels empleats, encara que en l'activitat laboral no implica una obligació legal.

Facilitem una anàlisi i una interpretació comprensible dels resultats i, si és necessari, recomanem mesures adequades per reduir el nivell de radó en el seu lloc de treball.

Els detectors de radó que usem són dispositius passius, no consumeixen energia, i no contenen cap component nociu. Les proves de radó d'aquest tipus es poden realitzar durant períodes de mesurament de 7 o de 90 dies, segons les necessitats de l'estudi i tipus d'instal·lació.

Per sol·licitar més informació o un pressupost, per favor segueixi el següent enllaç:

Més informació o pressupost

Provas de radó en vivendas

És fàcil esbrinar les concentracions de gas radó en la seva llar, enviem els detectors de radó per missatger, amb instruccions fàcils sobre la seva col·locació, i els recollim per la mateixa via després del període de mesurament.

Els detectors són passius (no requereixen cap font d'alimentació), i no contenen cap component nociu. En el servei estàndard s'envien 2 detectors, i es pot afegir detectors addicionals.

Després de la seva recollida i anàlisi, emetem un informe sobre els nivells de radó trobats.

Oferim 2 tipus de servei: mesuraments ràpids (7 dies), i mesuraments de 3 mesos, amb preus des de 90,00 Euros (IVA inclòs).

Mesurament estàndard: 3 mesos

Per aconseguir una mesura més precisa de la mitjana anual de concentració de radó, per fer una comparació jurídica amb els nivells de referència per exemple, es necessita deixar els mesuradors a la zona de mesurament per un període llarg; habitualment usem un període de 90 dies

La prova de 3 mesos pot realitzar-se en condicions "normals", és a dir, no cal mantenir les finestres i les portes a la zona de mesurament tancades.

 • Precio: 90,00 Euros (2 detectores)
 • IVA i despeses d'enviament/recollida inclosos
 • Detectors addicionals: 40,00 Euros

Sol·licitar prova de radó en 3 mesos

detector rado, provas de rado en 3 mesos

Prova rápida: 7 díes

Si es necessita conèixer els nivells de radó en un habitatge de forma ràpida, aquesta és la millor opció. Per exemple abans de la compra d'un habitatge, a la planificació de reformes o solament per descartar nivells preocupants de radó.

La prova de 7 dies ha de realitzar-se en condicions de "habitatge tancat", és a dir, les finestres i les portes a la zona de mesurament hauran d'estar normalment tancades (excepte per entrar i sortir).

 • Preu: 120,00 Euros (2 detectors)
 • IVA i despeses d'enviament/recollida inclosos
 • Detectors addicionals: 40,00 Euros

Sol·licitar prova de radó en 7 dies

detectors de rado, provas de rado en 7 dies


Avís: Aquest web usa cookies de tercer (Google Analytics) per obtenir dades estadístiques de la navegació dels nostres usuaris de forma anònima; navegar el nostre web implica l'acceptació de la nostra política de cookies.