Radiansa

Proves de radó:
parcel·les, terrenys, i l'aigua

Realitzem proves de radó en parcel·les i terrenys, per determinar la probabilitat de tenir nivells alts de radó en un edifici abans de la seva construcció, i mesuraments de la concentración de radó en mostres de aïgua.


Proves de radó en parcel·les i terrenys

L'única manera determinar amb certesa el nivell de radó en un edifici és realitzar proves de radó a l'edifici construït, però es pot determinar la probabilitat de tenir alts de nivells de radó fins i tot abans de la construcció, i així determinar la necessitat o no d'incorporar barerras de radó en la fase de construcció i així evitar l'ingrés d'alts nivells de radó a l'edifici.

Es pot realitzar mesures del radó que prové del sòl d'una parcel·la de dues maneres: mesurant la concentració de radó en el sòl (en general a una profunidad d'un metre), o mesurant la taxa de flux de radó des de la superfície. El segon mètode avalua la taxa d'emisioón de radó de la superfície de manera directa. D'altra banda, els mesuraments de concentració de radó a una profunditat d'1 metre necessiten un conocimineto de la porositat del sòl per avaluar la taxa d'emanació del radó a la superfície.

Prenem les dades necessàries per calcular la taxa de flux de radó durant un dia; es necessita realitzar els mesuraments en un dia sense pluja, i sense haver plogut 24 hores prèvies al període de mesurament.

medición de flujo de radó con sistema E-PERM

Detector de flux de radó in situ.

medición de flujo de radó con sistema E-PERM

Dos detectors de flux més un detector de fons en el mateix punt

medición de flujo de radó con sistema E-PERM

Mesurament en una parcel·la. Detectors dins d'un pou de 40cm de profunditat.

Per sol·licitar un pressupost sense compromís, per favor segueixi el següent enllaç:

Sol·licitar pressupost

Provas de radó en aigua

En algunes casos, per exemple si la casa disposa d'un pou, el gas radó pot entrar a les cases pel subministrament d'aigua.

Proporcionem al client dues ampolles de cristall petites (68 ml) al matí a través d'un servei de missatgeria; el client ha d'emplenar les ampolles amb l'aigua a analitzar, i retornar les mostres eel mateix dia per missatger ( nosaltres organitzem la recollida). L'endemà rebem les mostres en el nostre laboratori per a la seva anàlisi.

Com a opció, pot sol·licitar un mesurament de radó en l'aigua, juntament amb un mesurament de radó en l'aire de la casa. Lliurem els detectors de radó en aire juntament amb les ampolles de les mostres d'aigua; les mostres d'aigua es recullen durant la tarda, i 7 dies després enviem un missatger per recollir els detectors de radó en l'aire.

Per sol·licitar un pressupost sense compromís, per favor segueixi el següent enllaç:

Sol·licitar pressupost

Avís: Aquest web usa cookies de tercer (Google Analytics) per obtenir dades estadístiques de la navegació dels nostres usuaris de forma anònima; navegar el nostre web implica l'acceptació de la nostra política de cookies.